TNA Bilimsel Araştırma Komisyonu

TNA Bilimsel Araştırma Komisyonu Üyelerine;

Türk Nöroşirürji Akademisi Yönetim Kurulu 12/01/2019 tarihinde dönemin ilk toplantısını Ankara Türk Nöroşirürji Derneği Merkezinde gerçekleştirmiştir.

Gündem maddeleri içinde yer alan komisyonların fonksiyonları ve devamı konusu tartışılmış, tüzük, üyelik ve ödül komisyonlarına ek olarak sadece bilimsel araştırmalar komisyonunun devamına karar verilmiştir.

Prof. Dr. Türker Kılıç başkanlığında Prof. Dr. Ahmet Bekar, Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu, Prof. Dr. Zafer Berkman, Prof. Dr. Nurperi Gazioğlu, Prof. Dr. Kemal Yücesoy’dan oluşan bu komisyonun, Türkiye’de Nöroşirürji alanında şimdiye kadar (diğer branşların olduğu gibi) gerçek epidemiyolojik çalışmaların olmaması nedeni ile gerek intrakranial kitleler ve gerek spinal cerrahi içinden seçilmiş konularda epidemiyolojik çalışmalarda ilk adımın atılması ve yapılacak olan bilimsel çalışmalar bu komisyona verilmiştir. Ayrıca kaynak israfı ve yeterli şekilde bilinmemesi, kullanılmaması açısından Nörolojik bilimlerde laboratuvar ve araştırma merkezlerinin envanterinin Türkiye genelinde çıkarılması düşünülmüş ve bu grupça araştırma yapılması kabul edilmiştir.

Bilimsel araştırma komisyonumuzun gereken ilgi ve çalışmayı göstereceği inancı ile iyi çalışmalar dileriz.

Prof. Dr. Kaya Aksoy
Türk Nöroşirürji Akademi Başkanı

 
© 2023 Türk Nöroşirürji Akademisi Tüm Hakları Saklıdır
 
 LookUs & Online Makale