Ana Sayfa : Hakkımızda : Tarihçe : Kuruluş

Kuruluş

Tarihçe,
Türk Nöroşirurji Akademisyenlerinin Akademi kavramıyla tanışması Prof. Aykut Erbengi' nin Academia Eurosiana Neurochirurgica’ya kabul edilmesiyle başlar. Academia Eurosiana Neurochirurgica 1984 yılında kurulmuştur. Eylül 1985 de Bonn’da yapılan ilk toplantıda Avrupa’dan 10 Akademik nöroşirurjiyenin davet edilmesi kararlaştırıldı. Bu ilk üye olmaya davet edilen kişiler arasında Prof. Aykut Erbengi de vardı. Prof. Aykut Erbengi'nin önerisiyle Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp Eylül 1988 de Bangkok da yapılan 4. toplantıda üye olarak kabul edildi. Academia Eurosiana Neurochirurgica’ya Türkiye'den 3. olarak kabul edilen kişi Prof. Tunçalp Özgen'dir ve Eylül 1990 da Budapeşte toplantısında kabul edilmiştir. Daha sonra Ekim 1994 Kopenhag toplantısında Prof. Dr. Yücel Kanpolat, Kasım 1996 Sidney toplantısında Prof. Dr. M. Necmettin Pamir üye olarak kabul edilmiştir. Daha sonra bu üyelerin gayreti ve önerisiyle Türkiye'den birçok Akademik Nöroşirurjen Academia Eurosiana Neurochirurgica ya üye olmuşlardır. 1998 yılında Alman Nöroşirurji Akademisinin kurulması ulusal Nöroşirurji Akademilerinin gerekliliğini gündeme getirmiştir. Türkiye de bir Nöroşirurji Akademisinin kurulması ilk kez 1998 yılında Amerika’daki bir kongre sırasında Prof. Dr. Tunçalp Özgen ve Prof. Dr. M. Necmettin Pamir arasında konuşulmuş ve bu konuda Türkiye‘de bir ön toplantı yapılmasına karar verilmişti.

Bu kararın gereği olarak 1999 Türk Nöroşirurji kongresi sırasında Prof. Cengiz Kuday, Prof. Nurcan Özdamar, Prof. Yücel Kanpolat, Prof. Tunçalp Özgen ve Prof. M. Necmettin Pamir bir araya gelmişler ve konuyu tartışmışlardır. Toplantıya katılan herkes Türk Nöroşirurji Akademisinin kurulmasının mutlaka gerekli olduğuna karar vermişlerdir. Aynı toplantıda muhalif olan meslektaş da ikna edilmiş ve bir belge hazırlanarak imzalanmıştır. Bu belge şu kararları içermekteydi: 
1. Türk Nöroşirurji Akademisinin kurulması için gerekli çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir.
2. Çalışmaların koordinasyonunu Prof. Dr. Tunçalp Özgen'in yürütmesine karar verilmiştir. 
3. Prof. M. Necmettin Pamir Sekreter olarak görevlendirilmiştir. 
4. Bundan sonraki toplantı İstanbul'da Prof. Dr. M Necmettin Pamir tarafından organize edilecektir.

İmzalar:
Prof. Dr. Tunçalp Özgen, Prof. Dr. Yücel Kanpolat, Prof. Dr. Cengiz Kuday, Prof. Dr. Nurcan Özdamar, Prof. Dr. M. Necmettin Pamir
Yazılan ve İmzalanan bu metin Prof. Dr. Tunçalp Özgen tarafından muhafaza edilmek üzere teslim alınmıştır. 

Verilen karara uygun olarak 2002 senesi Mart ayında Prof. Dr. M. Necmettin Pamir İstanbul da Swiss Otel'de bir toplantı organize etmiş ve bu toplantıya ilk belgede imzaları bulunan 5 nöroşirürjiyen katılmıştır. Bir Cumartesi günü Swiss Otel'in bir toplantı salonunda gün boyunca konu yeniden ayrıntılarıyla tartışılmıştır ve uygulamaya geçilmesi kararı alınarak toplantı sonlanmıştır. Bu toplantıya eşler de katıldığından Cumartesi gecesi ve Pazar sabahı kahvaltı hep beraber yapılmış sonra toplantı sonlandırılmıştır. 

Bu toplantıdan sonra Türk Nöroşirurji Akademisi fikri uykuya girmiştir. Daha sonra Prof. Dr. Kemali Baykaner de Akademi kurulması fikrini desteklemiştir.
21 Haziran 2014 tarihinde Türk Nöroşirurji Derneği Başkanı olan Prof. Dr. Zeki Şekerci Türk Nöroşirurji Akademisi fikrini yeniden gündeme getirmiştir. Prof. Dr. Tunçalp Özgen Türk Nöroşirurji Akademisi yönergesini hazırlamış ve 12 Eylül 2014 tarihli Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu toplantısında Türk Nöroşirürji Akademisi kuruluş yönergesi kabul edilmiştir. Bu yönergeye göre kurucu üyeler (Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp, Prof. Dr. Ertekin Arasıl, Prof. Dr. Özdemir Gürçay, Prof. Dr. Tunçalp Özgen, Prof. Dr. Yücel Kanpolat, Prof. Dr. Osman Ekin Özcan, Op. Dr. Yamaç Taşkın, Prof. Dr. M. Nur Altınörs, Prof. Dr. M. Kemali Baykaner, Prof. Dr. Kaya Aksoy, Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, Prof. Dr. Ö. Selçuk Palaoğlu, Prof. Dr. Mehmet Zileli, Doç. Dr. Ethem Beşkonaklı, Prof. Dr. Murad Bavbek, Prof. Dr. Uğur Türe, Prof. Dr. Zeki Şekerci) 09 Kasım 2014 tarihinde Türk Nöroşirurji Derneği Merkezinde Ankara'da bir araya gelmişler, yönergeyi kabul etmişler ve Prof. Dr. Tunçalp Özgen’i Türk Nöroşirurji Akademisinin ilk Başkanı olarak seçmişlerdir.Türk Nöroşirurji Akademisi Genel Kurulu 24 Ocak 2015 tarihinde Ankara Merkez Kütüphane salonunda bir araya gelmişler. Yönetim kurulu seçimi ve Komisyon seçimleri yapılmıştır. Bu seçimlere göre Asil Yönetim kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Nejat Akalan, Prof. Dr. Necmettin Pamir, Prof. Dr. Kemali Baykaner, ve Prof. Dr. Ali Savaş; yedek üyeliklerine ise Prof. Dr. Nurperi Gazioğlu, Prof. Dr. Halil Toplamaoğlu ve Prof. Dr. Erdal Kalkan; Akademinin Genel Sekreterliğini yürütmek üzere Prof. Dr. Uygur Er seçilmişlerdir. Ayrıca üyelik kıriterleri komisyonu, uluslararası ilişkiler komisyonu uzun dönem pilanlama komisyonu, Akademi Tüzük komisyonu, Üyeler arası ilişkiler komisyonu, Toplum bilgilendirme komisyonu, Logo ve web sayfası tasarımı komisyonu, Bilimsel araştırma komisyonu, Tıp dışı eğitim komisyonu, Bilimsel toplantılar ve program komisyonu, Akademik yükseltme ölçütleri standardizasyonu komisyonuna üyeler seçilmiştir.

Türk Nöroşirurji Akademisi ilk konferansı 18 – 20 Aralık 2015 tarihinde Kıbrıs'da yapılmıştır. Bu toplantıda Prof. Dr. M. Necmettin Pamir gelecek dönem başkanı (President Eleckt) olarak seçilmiştir.
Türk Nöroşirurji Akademisi ikinci toplantısı 3 – 6 Kasım 2016 tarihinde Konya'da yapılmıştır. Bu toplantıda 2016-2018 Dönemi Yönetim Kurulu seçilmiştir. Yönetim Kurulu Prof. Dr. Nejat Akalan, Prof. Dr. Zeki Şekerci, Prof. Dr. Savaş Ceylan, Prof. Dr. Ali Savaş, Prof. Dr. Nezih Oktar, Prof. Dr. Serdar Kahraman, Prof. Dr. Erdal Kalkan’dan oluşmuştur.
Türk Nöroşirurji Akademisi üçüncü toplantısı 9 – 12 Kasım 2017 tarihinde Bursa'da yapılmıştır. Bu toplantıda gelecek dönem başkanı olarak Prof. Dr. Kaya Aksoy seçilmiştir.
Türk Nöroşirurji Akademisi dördüncü toplantısı 1 – 4 Kasım 2018 tarihinde Adana'da yapılacaktır. Türk Nöroşirürji Akademisi 2018 yılında gerçekleştireceği 4. Bilimsel Konferansı öncesinde 31 Ekim – 1 Kasım 2018 tarihlerinde genç akademisyenlere yönelik bir Akademik Yazım Eğitimi kursu da düzenlemiştir.

 
© 2024 Türk Nöroşirürji Akademisi Tüm Hakları Saklıdır
 
 LookUs & Online Makale