Türk Nöroşirürji Akademisi Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

Türk Nöroşirürji Akademisi Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı (2019 II. Toplantı)

Türk Nöroşirürji Akademisi Yönetim Kurulu 12 Nisan 2019 tarihinde TND 33. Kongresi sırasında Rixos/Beldibi otelde toplanmıştır. Toplantıda aşağıdaki konular görüşülmüştür.

  1. Öncelikle 1. Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar sonucu Kasım 2019’da yapılması planlanan toplantı yerinin Samsun olarak belirlenmesinden dolayı lokal organizasyon komitesi başkanı sayın Prof. Dr. Keramettin Aydın’dan bilgi alınmıştır. Konunun detayları, kurs ve toplantı maliyeti, sosyal aktiviteler tartışılmıştır.
  2. Kursun geçen seneki içeriğinin deneysel çalışma modellerinin de eklenmesi dolayısı ile artan yoğunluğu sonucu geçen toplantıda karar verildiği şekilde iki senede tamamlanıp 1 ve 2 aşamalı olarak yapılması tartışılmıştır. Ayrıca kursun Akademi toplatısı içine taşınmasının mahsurları ve faydaları görüşülmüştür. Kursun ve genel toplantıda kalış süresinin kısalmasının, Akademi toplantı kalitesini etkileyeceği de düşünülerek geçmişte yapılan zamanlama formatının kurs ve konferans için aynen tatbikine karar verilmiş, 1 ve 2 aşamalı olacak şekilde kursun yapılması ve deneysel araştırmaları da kapsaması açısından faydalı olacağı düşünülmüştür.
  3. Bu karar doğrultusunda 6-7 Kasım’da (6 Kasım tam gün, 7 Kasım yarım gün olmak üzere 1,5 günlük) kursun yapılmasına, kursiyerlerin ve eğiticilerin otele giriş tarihinin 5 Kasım akşamı olması, Akademi toplantısının eskiden olduğu şekilde 7-10 Kasım tarihlerinde yapılmasına (7 Kasım giriş yönetim kurulu, komite toplantıları, açılış kokteyl, akşam yemeği, 8-9-10 Kasım yarım gün bilimsel toplantı, 8-9 Kasım öğleden sonraları sosyal programın uygulanmasına) karar verilmiştir.
  4. Kaybedilen değerimiz 1. Başkanımız Prof Dr Tunçalp Özgen adına dost ve arkadaşlarının O’nun hakkında yazdıklarından oluşan bir kitapçık hazırlanmasına ve bu konu için Nöroşirürji grubuna çağrı mesajı gönderilmesine karar verilmiştir.
  5. Kurs tarihinin ve TNA Konferans tarihinin TND grubunda duyurulması, konuşmacı programı hazırlanmasına karar verilmiştir. Öncelikle TNA üyelerine, TNA konferansı sırasında yapılacak konuşma şeklinin içeriğinin ve seviyesinin hatırlatılarak konuşmacı olup olmayacakları konusunda Mayıs ayı sonuna kadar geri bildirimlerin alınması planlanmıştır.
  6. Bütün yönetim kurulu üyelerinin konuşmacılar konusunda araştırma yaparak genel sekreterliğe geri bildirim yapmalarına karar verilmiştir.
  7. Açılış konferansı için Türk Tarih Kurumu eski başkanı Yusuf Halaçoğlu’nun müsait olduğu takdirde davet edilmesine karar verilmiştir.
 
© 2022 Türk Nöroşirürji Akademisi Tüm Hakları Saklıdır
 
 LookUs & Online Makale