Türk Nöroşirürji Akademisi Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

13/04/2021

Türk Nöroşirürji Akademisi Yönetim Kurulu
Toplantı Tutanağı

  Türk Nöroşirürji Akademisi Yönetim Kurulu Watsapp ‘ dan önceden bildirilmek suretiyle Zoom üzerinden toplantıya davetle Prof.Dr.K.Aksoy , Prof.Dr.N.Pamir , Prof.Dr.Z.Şekerci , Prof.Dr.E.Avcı , Prof.Dr.N.İzgi , Prof.Dr.S.Öktem , Prof.Dr.U.Er , Prof.Dr.H.Sabuncuoğlu , Prof.Dr.A.Bekar katılımı ile toplandı.Prof.Dr.Kayhan Kuzeyli katılamadı.

  Konferans ve kursun yapılabilirliği , genel kurul yapılarak yeni yönetim kurulu seçiminin toplantı ile birlikte veya ayrı yapılması gündemi tartışıldı.

  Yapılabilme imkanı olduğunda genel kurulun bilimsel toplantıyı beklemeksizin yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.Bulunduğumuz ay içinde genel kurulların yapılma yasağı dolayısıyla mayıs ortasından sonra tekrar bir yönetim kurulu online toplantısı ile tarih belirlenmesi kararlaştırıldı.

Konferans programı , kurs programı ve ilk defa yapılacak olan Nöroşirürji kampı programı 2020 yılında iki ayrı yer ve zaman dilimi saptanmasına rağmen ( Eylül ayı Sivas , Kasım ayı İstanbul ) koşulların el vermemesi üzerine yapılamamıştı.

  Bu koşullar paralelinde Türk Nöroşirürji Derneği kongre ve genel kurulu da ertelenmiş ve yapılamamıştı.Ancak alınan izinler ile TND genel kurulu başkan ve yeni yönetim seçimi 11 Mart 2021 tarihinde yapılabildi.Nisan ayı içerisinde planladığımız bu yönetim kurulu toplantısı ile martta ki TND genel kurul toplantısının ardından konuyu tartışmaya açarken aynı gün getirilen yasak kapsamı ile ( 13 Nisan 2021 ) genel kurul yapılabilirliliği spontan  olarak bir ay ötelenmiş oldu.Bundan evvelki evrelerde de gerek yönetim kurulumuz gerekse Türk Nöroşirürji Derneği başkanlığı ile genel kurul yapılabilirliliği devamlı tartışılmıştır.Genel kurul toplantısının geç kalınmış olduğu belirtildiği için bu geçmiş özellikle belirtilmiştir.

  Yönetim kurulunda kursun ve konferansın online yapılabileceği tartışılarak eski programın revize edilebileceği veya yeni kısa bir program ile konferansın yapılabileceği konusunda fikir birliğine varılmıştır.Aynı şekilde bir veya iki günlük bir sürede kursun yine online yapılabileceği konusunda fikir birliği oluşmuştur.

  Nöroşirürji kamp programı yapılacaksa bunun yüz yüze yapılmasının olumlu etkiler doğuracağı , online yapılmanın istenilen faydaları oluşturmayacağı belirtilmiştir.

  Genel kurul yapılmaksızın , yeni yönetim kurulu oluşturulmadan gelecek döneme ait programların gecikmemesi ve aksamaması amacı ile seçilmiş başkan Prof.Dr.Zeki Şekerci’nin direktiflerinde yeni programların tasarlanmasına karar verildi.

  Dijital ortamdaki toplantılarda kısa ( tek veya birkaç konuşmacılı ) popüler konu ve konuşmacılarla bilimsel içeriğin yüksek seviyede olduğu programların daha olumlu neticeler verdiği vurgulandı.

 

 
© 2021 Türk Nöroşirürji Akademisi Tüm Hakları Saklıdır
 
 LookUs & Online Makale