Ana Sayfa : 0 : TNA Dönemin 1.Yönetim Kurulu Toplantısı

TNA Dönemin 1.Yönetim Kurulu Toplantısı

Türk Nöroşirürji Akademisi
Dönemin 1.Yönetim Kurulu Toplantısı: 12 Ocak 2019 Saat: 11.30
Ankara Türk Nöroşirürji Derneği Merkezi

TNA Yönetim Kurulu Prof.Dr. Kaya Aksoy başkanlığında genel sekreter Prof.Dr. Emel Avcı, Üyeler Prof.Dr. İbrahim Suat Ökten, Prof.Dr. Uygun Er, Prof.DR. Ahmet Bekar, Prof. Dr.Hakan Sabuncuoğlu, Prof.Dr. Kayhan Kuzeyli, Prof.Dr. Erkan Kaptanoğlu katılımı ile toplandı. Mazaret  beyan eden Prof.Dr. Necmettin Pamir ve Prof.Dr. Nail İzgi toplantıya katılmadılar.

Gündem maddeleri tartışmaya açıldı.

  • TNA konferans ve kursunun yapılacağı yer hakkında TNA yönetimine yazılı olarak başvuran ve 2019 TNA konferansını organize etme istekleri yönetim kuruluna sunuldu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Nöroşirürji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Kasım Zafer Yüksel ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Nöroşirürji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Keramettin Aydın’ın teklifleri detaylı olarak tartışıldı. Sonuç olarak Atatürk’ün Samsun’a ayak basışının 100. yıl dönümünde toplantının bu ilimizde yapılmasına ve lokal organizasyon komitesi başkanı olarak görevin Prof.Dr. Keramettin Aydın’a verilmesine karar verildi. Bir sonraki toplantı yeri konusunda adayların içinde Kahramanmaraş’ın ilk sırada yerini koruyacağı yönetim kurulu üyeleri tarafından belirtildi.
  • Kurs ve konferans tarihi tartışıldı. Kurs ve konferansa birlikte katılım sonucunda katılımcıların işten uzak kalma süresi uzadığı için kursun bir yarım gününün konferansla çakışmasının daha uygun olacağı düşünülerek tarihler 8 Kasım tüm gün kurs, 9 Kasım yarım gün kurs ve kursiyerlerin ayrılışı, 8 Kasım Akademi üyelerinin otele giriş, kayıt ve akşam üzeri açılış ve açılış konferansı, ardından kokteyl ve yemek programı ile Akademi toplantısına başlangıç yapılmasına karar verildi. Konferansın 9–10–11 Kasımda yarım günlük konferans programı, 9–10 Kasım öğleden sonraları sosyal programa ayrılarak 11 Kasım öğlen saatlerinde genel kuruldan sonra ayrılış olacak şekilde düzenlemesine karar verildi. Sonuç olarak TNA Kurs 8–9 Kasım 2019 , TNA Akademisi Konferansı 8–11 Kasım 2019’da yapılmasına karar verildi.
  • Konferans içeriğinin klasik kongre sempozyum konularının dışında, geçen sene de uygulanmaya çalışılan bilimsel içeriğinin yüksek kalitede olmasına özen gösterilmesine karar verildi. Kursun ana yapısı korunarak araştırma deney konularına ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. En az dört-beş konferansın Nöroşirürji dışı branşlardan olması gerekliliği konusunda fikir birliğine varıldı.
  • TNA geleceği tartışılarak alt komisyonların 2014–2016, 2016–2018 yıllarındaki  işlevlerine, çözüm önerileri ve çalışma stratejilerine bakıldı. Tüzükte yer alan tüzük komisyonu, ödül komisyonu ve üyelik komitesinin devamı yanında sadece bilimsel araştırmalar komisyonunun devam etmesi ve bu komisyonun Nöroşirürüji alanında özellikle intrakranial kitleler ve spinal konularda belirlenecek konularda Epidemiyolojik çalışmaların ilk adımlarını atarak, Türkiye’de ilk çalışmaları gerçekleştirmeleri amaçlanarak, bu kurula ek katkı yapacak üyeler atandı: Prof.Dr. Nurperi Gazioğlu, Prof.Dr. Nezih Oktar, Prof.Dr. Kemal Yücesoy. Epidemiyolojik çalışmada yardımcı olabilecek verilerinin alınabilmesi ve projenin başlatılabilmesi için Sağlık Bakanlığı ile randevu alınarak görüşülmesine karar verildi. Ayrıca bu kurulun Türkiye genelinde gerek tıbbi laboratuvar gerekse deneysel araştırmalar açısından kapasitesinin saptanması için araştırma yapmasına, envanter çıkarmasına karar verildi.
  • Konferanslara TNA üyelerinin katılımının sağlanması için Akademi üyeleri ile konuşulmasına ve uyarılmalarına ve katılımın teşvikine kara verildi.
  • TND şemsiyesi altındaki eğitim – öğretim ile ilgili bazı komitelerin TNA ‘ya geçmesi olasılıkları yönetim kurulumuzda tartışıldığı gibi, ayrıca aynı gün toplanan TND yönetim kurulu ile de TNA’nın geleceği, özerkliği konuları, işlevleri tartışıldı.
  • Bir sonraki yönetim kurulu toplantısının TND Bilimsel kongresi içinde Antalya ‘da yapılmasına karar verilerek toplantımız sonlandırıldı.
 
© 2024 Türk Nöroşirürji Akademisi Tüm Hakları Saklıdır
 
 LookUs & Online Makale